ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Kód produktu: 45288

A4 - Dopravní značky

Oboustranná didaktická pomůcka pomáhá v učení základních pravidel účastníků silničního provozu. Děti se učí, jak se bezpečně chovat v roli chodce a cyklisty. Obsah 1. dílu tvoří přehledně uspořádané důležité dopravní značky pro chodce a cyklisty, které mají děti umět pojmenovat a charakterizovat. Zadní strana tabulky slouží na přezkoušení.

Celý popis

26 26 Kč

Skladem
dodání do 25.06 2024

Doprava už od 65 Kč
A4 - Dopravní značky

Mohlo by se vám také líbit

A4 - Čas Skladem

Obsah úspěšné naučné tabulky ČAS je zaměřen na osvojení si učiva především lehkou, hravou formou, podporující tvořivé poznávání hodin, částí dne, dní v týdnu, měsíců, ročních období... jejich sled a charakteristiku. Podstatnou část didaktické pomůcky tvoří ilustrace a kruh, který je zároveň hodinami i podkladem pro měsíce a roční období. Zadní pracovní strana slouží k procvičování i dalšímu rozvíjení dětské kreativity i fantazie.

26 Kč

A4 - Desetinná čísla Skladem

Didaktická pomůcka jejíž obsah je členěn na 6 částí: osvojení si pojmů desetinná čárka, desetina, setina, tisícina, zápis desetinných zlomků desetinným číslem, psaní a čtení desetinných čísel a jejich zobrazování na číselné ose, zaokrouhlování desetinných čísel, převody jednotek délky a hmotnosti.

26 Kč

A4 - Pády a pádové otázky Skladem

Praktická didaktická pomůcka napomáhá zvládnout učivo z tvarosloví a přispívá k lepšímu osvojení a používání správných gramatických tvarů v ústním projevu.

26 Kč