ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Kód produktu: 44144

A4 - Basic English II

Soubor naučných tabulí Basic English je určen především pro začátečníky na zvládnutí hodin angličtiny hravým způsobem, ale i na zopakování učiva a jeho procvičování.
Doplňuje a ilustruje výklad učitele, přičemž usnadňuje zvládnutí učiva.
II. díl rozšiřuje slovní zásobu o přibližně 100 nových slovíček.
Také přibírá i nové gramatické prvky, a to základní pravidla užívání členů, pravidelné a nepravidelné množné číslo, stupňování, vazbu "there is / are / arent", předložky místa a směru. Větné příklady jsou vybrány vhodně a prakticky.

Celý popis

27 27 Kč

Skladem
dodání do 30.05 2022

Doprava už od 65 Kč
A4 - Basic English II

Mohlo by se vám také líbit

A4 - Basic English IV Skladem

Soubor naučných tabulí Basic English je určen především pro začátečníky na zvládnutí hodin angličtiny hravým způsobem, ale i na zopakování učiva a jeho procvičování.
Doplňuje a ilustruje výklad učitele, přičemž usnadňuje zvládnutí učiva.
IV. díl přibírá učivo o minulý čas prostý, minulý čas průběhový, vzájemné porovnávání a vysvětlení použití probíraných časů.
Obsah je zaměřen i na učivo z tvarosloví, a to na tázací zájmena a tvorbu otázek ("Wh" questions), příslovce množství a příslovce frekvence.
Učivo je vhodně doplněno o větné příklady, krátké úlohy na procvičování a samozřejmě o zábavné ilustrace.

27 Kč

A4 - Basic English I Skladem

Soubor naučných tabulí Basic English je určen především pro začátečníky na zvládnutí hodin angličtiny hravým způsobem, ale i na zopakování učiva a jeho procvičování.
Doplňuje a ilustruje výklad učitele, přičemž usnadňuje zvládnutí učiva.
I. díl tvoří úvod do anglického jazyka a lehkou formou, pomocí vtipných ilustrací, otevírá základní tematické okruhy, jakými jsou barvy, tvary, číslice a protiklady.
Obsahem druhé strany je včetně nezbytného gramatického minima téma čas: hodiny, poskytování základních časových informací, fáze dne, měsíce, roční období.
Závěr tvoří krátká konverzace, která je zaměřena na pozdravy, představení, seznámení a loučení.

27 Kč

A4 - Basic English III Skladem

Soubor naučných tabulí Basic English je určen především pro začátečníky na zvládnutí hodin angličtiny hravým způsobem, ale i na zopakování učiva a jeho procvičování.
Doplňuje a ilustruje výklad učitele, přičemž usnadňuje zvládnutí učiva.
III. díl rozvíjí učivo z tvarosloví o sloveso být, přítomný čas, jednoduchý, průběhový, otázku a zápor.
V závěru je zpracováno vzájemné porovnání a použití probíraných přítomných časů.
Zadní strana je věnována rozšiřování slovní zásoby z konverzačního tematického okruhu "Doing things".
Lehkou formou, pomocí vtipných ilustrací, pomáhá rozšířit si slovní zásobu a řečové dovednosti o přibližně 100 nových slovíček.
Témata jako činnosti ve škole, v parku, domácí práce a odpočinek jsou vhodné i pro využití v kombinaci s přední stranou na procvičování probíraných přítomných časů formou tvoření vět a otázek.

27 Kč