ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

INFOMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR)

25.05.2018
v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR), které nabude účinnosti 25. května 2018.

Zpracování osobních údajů
1. Společnost DITIPO, a.s., se sídlem Mariánské nám. 14, 68801 Uherský Brod, IČ: 26266652, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brno, oddíl B, vložka 3661 (dále jen „Správce“) ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) na základě oprávněného zájmu, zpracovává tyto Vaše osobní údaje: - jméno a příjmení, adresa, název společnosti, adresa provozoven, - e-maily, telefonní čísla.

2. Údaje uvedené v bodě 1. budou zpracovávány za účelem:
- evidence objednávek, faktur a k nim příslušných dokladů,
- telefonické nebo e-mailové komunikace pro upřesnění objednávek,
- doručování objednaného zboží,
- zasílání obchodních sdělení v elektronické podobě,
- zasílání katalogu prostřednictvím přepravních společností.

3. Tyto údaje budou Správcem zpracovávány po dobu 10 let od přijetí každé objednávky, nebo do odvolání souhlasu.

4. Pokud nesouhlasíte se zpracováním Vašich osobních údajů uvedených výše může más kdykoliv kontaktovat zasláním e-mailu na adresu gdpr@ditipo.cz nebo dopisu na kontaktní adresu DITIPO, a.s., Mariánské nám. 14, 68801 Uherský Brod.

5. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito další zpracovatelé:

- poskytovatel informačního systému Centis, s.r.o. (pouze se souhlasem Správce),
- poskytovatel přepravních služeb (dle zvoleného způsobu doručení na objednávce nebo v kupní smlouvě),
- poskytovatel internetového obchodu www.ditipo.cz nebo www.ditipo.sk (v patičce webové stránky obchodu),
- Česká pošta (zasílání obchodních dokumentů, zejména katalogů),
- poskytovatel služby pro distribuci elektronických obchodních zpráv WEBKOMPLET, s.r.o.,

6. Podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
- vzít souhlas se zpracování osobních údajů kdykoliv zpět,
- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
- požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
- v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.