Kód produktu: 5314002

Zábavné učení Stíratelný sešit - Zábavná logopedie, procvičuj L,R A4

Tento sešit je pomůckou při cvičení a upevnění již vyvozených hlásek L-R. Děti si cvičí také grafomotoriku, vizuomotoriku, rozvíjí slovní zásobu, cvičí jazykový cit a schopnost koncentrace.

Celý popis

70 70 Kč

Skladem
dodání do 21.09 2018

ceny dopravy od 75 Kč

Zábavné učení Stíratelný sešit - Zábavná logopedie, procvičuj L,R A4

Pohybové dovednosti dítěte (motorika) a řeč se vzájemně ovlivňují. Motorika je tvořena několika oblastmi - hrubá motorika (cílené pohyby celého těla, rukou, nohou), jemná motorika prstů a zápěstí, grafomotorika (soubor činností vykonávaných při kreslení a psaní), oromotorika (motorika mluvidel) a vizuomotorika (motorika očních pohybů, souhra oka a ruky). Úroveň grafomotoriky v předškolním věku je jedním z důležitých kritérié při posuzování způsobilosti dítěte k zahájení školní docházky.

Rozvíjíme-li tedy jednu oblast motoriky, ovlivňujeme zákonitě i oblast další.
Pokud u dítěte probíhá správný pohybový vývoj, nastupuje většinou v odpovídajícím období i vývoj řeči. Neobratně děti mívají více nedostatků ve výslovnosti než děti pohybově průměrné. Zdokonalováním motoriky máme tedy možnost napomáhat rozvíjení řečové aktivity. Zejména u dětí s opožděným vývojem řeči je rozvoj hrubé a jemné motoriky, grafomotoriky, motoriky mluvidel a vizuomotoriky důležitm prvkem při rozvoji řeči a následně při vyvozování a fixaci hlásek.

Tento stíratelný sešit je pomocníkem pro práci s vašimi dětmi předškolního, ale i mladšího školního věku, které nesprávně vyslovují. Ocení ho i logopedové, učitelné mateřských škol a speciální pedagogové.
Zábavnou a hravou formou příspívá k upevnění již vyvozených hlásek L-R a tím usnadňuje jejich užívání v plynulé řeči.

Úkoly jsou koncipovány tak, aby děti procvičovaly více smyslů současně. Sešit je tedy pomůckou i při cvičení grafomotoriky, vizuomotoriky, při rozvoji slovní zásoby, tvoření vět, cvičení jazykového citu a schopnosti koncentrace. Z toho důvodu ho ocení i rodiče dětí s opožděným vývojem řeči nebo vývojovou dysfázií.

Věk 4 - 6
Počet stran 16
Rozměr 215 x 275 mm (A4)

Mohlo by se vám také líbit

Zábavné učení Stíratelný sešit se samolepkami - Najdi a dolep obrázky A4 Skladem

Hra se samolepkami je u dětí velmi oblíbená. Díky tématům v sešitě se děti naučí spoustu nových věcí, ale také rozvíjejí jemnou motoriku.

99 Kč

Zábavné učení Stíratelný sešit - Roční období A4 Skladem

Téma sešitu pomocí obrázků dětem přibližuje jednotlivá roční období a jejich střídání. Zábavnou formou přispívá k rozvoji dovedností předškolních dětí i školáčků.

70 Kč

Zábavné učení Stíratelný sešit se samolepkami - Domov a rodina A4 Skladem

Hra se samolepkami je u dětí velmi oblíbená. Díky tématům v sešitě se děti naučí spoustu nových věcí, ale také rozvíjejí jemnou motoriku.

99 Kč