O firmě

Profil firmy

Firma DITIPO byla založena v roce 1991. Od svého vzniku podniká v oblasti papírnického a dárkového zboží, které podporuje komunikaci mezi lidmi. V současné době patří mezi největší firmy ve svém oboru v České republice a na Slovensku. Firma DITIPO vyrábí a dodává:

  • blahopřání do obálky
  • pohlednice
  • dopisní soupravy
  • vše potřebné k balení dárků
  • dětské vzdělávací programy a hry
  • dárkový sortiment.

Dynamický rozvoj firmy a její pružnost je podporována všemi články firemní struktury od grafických návrhů a přípravy produktu přes vlastní výrobu až po rozsáhlou prodejní síť. Firma DITIPO je součástí mezinárodní skupiny firem, které jsou hlavními dodavateli luxusního papírnického zboží do nadnárodních řetězců obchodních domů, supermarketů a hypermarketů.

Svoji úspěšnou budoucnost staví DITIPO především na plném respektování morálních a etických zásad podnikání, na dobrém servisu pro zákazníky a na kvalitě zboží. Motto naší firmy je: Radost pro všechny .Snažíme se, aby zůstala naděje na radostný život co nejdéle i pro lidi, kteří mají postižený zrak. Proto se naše firma výrazně podílí na rozvoji špičkového pracoviště očního lékařství.

Firemní vize

Být vedoucí firmou českého a slovenského trhu s papírnickým a dárkovým zbožím, které podporuje komunikaci mezi lidmi.

Firemní poslání

Poslání naší firmy je shrnuto ve firemním mottu – RADOST PRO VŠECHNY
Chceme vytvářet ekonomicky silnou firmu, jejíž výrobky by pomáhaly lidem nacházet cestu k sobě, pomáhaly jim ve vyjádření jejich nejniternějších myšlenek a pocitů, zpříjemnily jim čas svátků a životních mezníků a přinášely radost všem – těm co dávají i těm co přijímají.

Chceme vytvářet ekonomicky silnou firmu s otevřenou a příjemnou pracovní atmosférou ve které by všichni lidé, kteří firmu tvoří, nacházeli pevné zázemí pro realizaci svých představ o plnohodnotném životě pracovním i osobním a aby jim práce ve firmě přinášela vnitřní uspokojení a radost.
Chceme vytvářet ekonomicky silnou firmu, která by byla přínosem pro všechny regiony ve kterých působí, která by pomáhala zvyšovat zaměstnanost i životní úroveň v dané oblasti, kterou by každý region rád přijal a se kterou by všichni rádi spolupracovali.

Chceme vytvářet ekonomicky silnou firmu, která část svých zisků každoročně daruje na výzkum a rozvoj v očním lékařství, aby mohl být zachráněn zrak alespoň některým lidem, kterým hrozí slepota. Chceme, aby i těmto lidem zůstala radost ze života.

Firemní hodnoty

Orientace na potřeby zákazníka: primárním cílem veškerých firemních činností je snaha o uspokojení potřeb všech našich zákazníků.

Trvalé zlepšování všech firemních procesů: neustále se snažíme zvyšovat kvalitu všech firemních procesů, což vede k celkovému zvyšování konkurenceschopnosti firmy.
Kvalita: výsledkem naší práce je kvalita ve všech směrech neboť pouze kvalitní výrobky a služby se mají šanci uplatnit na současných náročných trzích.

Týmová práce: je základním kamenem úspěšného fungování a rozvoje naší firmy. Pracujeme a komunikujeme přes hranice funkcí a regionů. Při své práci využíváme zkušeností svých kolegů a učíme se z úspěchů i selhání.

Čestnost a profesionalita: naše chování je čestné a profesionální ve všech ohledech a situacích.
Úcta a respekt: ke každému jednotlivci se chováme s patřičnou úctou, respektujeme jeho názory, kulturu a vyznání.

Dobré jméno: pouze seriózním přístupem k obchodním partnerům, kvalitními výrobky a službami poskytovanými na profesionální úrovni si můžeme vybudovat a udržet dobré jméno, které je předpokladem dalšího úspěšného vývoje naší firmy.